Welcome To Our Studio!
UVC Dezenfeksiyon Sistemi
detaylı bilgi

Hakkımızda

Firmamız, hali hazırda UVC Virüs ve bakteri Dezenfeksiyon cihazlarını ürünleştirmiş ve hizmete hazır hale getirmiştir. Hastane, otobüs, okul, tren, uçak gibi toplu kullanılan alanlarda hizmete aldığımız UVC Virüs Dezenfeksiyon Robotlarımız ile Türkiye'nin her yerine dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürebileceğimiz alt yapıyı oluşturmuş bulunmaktayız. Ayrıca kendi dezenfeksiyon cihazlarını edinmek isteyen kurum ve kuruluşlara da cihaz tedariğinde çok kısa sürede stoktan teslimatlarımız hazır hale gelmiş bulunmaktadır.

Firmamız, virüs ve bakterilerin yaşam alanlarımızdan temizlenmesi adına uzun süredir arge çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalarımız göstermiştir ki ortamda bulunan virüs ve bakterilerin %99.9 oranda yok edilebilmesi yalnızca UVC lamba sistemleri üzerinden sağlanabilmektedir. Güncel kullanılan sıvı ile dezenfeksiyon sistemleri ancak %50-60 başarı sağlayabilmekte ve bunun yanı sıra ciddi bir iş yükü getirerek yüksek maliyetler doğurmaktadır. UVC dezenfeksiyon sistemleri kimyasal dezenfeksiyon sistemleri gibi sürekli sarf malzeme ihtiyacı doğurmadığından da ekonomik olarak oldukça iddialı olmaktadırlar.

Günümüz şartlarında, tüm dünyanın ve ülkemizin de maruz kaldığı Yeni Korona Virüs (covit19) salgınına karşı ciddi önlemler alınmaktadır bu önlerin başında da dezenfeksiyon çalışmaları gelmektedir. Dünya çapında çalışmalar gösteriyor ki; bu ve buna benzer salgın hastalıkların yaşam alanlarından temizlenmesi adına en başarılı yöntem UVC dezenfeksiyon yöntemidir. Kaldı ki Çin gibi bu salgını en ağır şekilde yaşayan ülkeler tüm yaşam alanlarında otobüs, hastane, uçak, okul gibi toplu şekilde kullanılan alanlarda UVC dezenfeksiyon sistemlerine geçmiş ve çok önemli başarılar elde etmişlerdir.

Ürünlerimiz

Cihaz seçimleri ve montajları, uzman ekibimizin ücretsiz keşif uygulamasıyla, dezenfeksiyon alanına göre metrekare, lümen ve gölge hesaplamaları yapılarak sağlanır. Bu sayede dezenfeksiyon cihazlarımızın doğru bir şekilde çalışması ve tam dezenfeksiyon sağlamaları mümkün kılınmaktadır.

Kule Tipi UVC Dezenfeksiyon Sistemi

Bu sistemler daha çok portatif dezenfeksiyon uygulamaları için geliştirilmişlerdir. Toplu taşıma araçları gibi her gün seyir halinde bulunan ortamların dezenfeksiyonları Kule Tipi UVC Dezenfeksiyon sistemlerimiz sayesinde 10-15 dakika gibi çok kısa sürelerde %99.9 başarı ile sağlanmaktadır.

Duvar Tipi UVC Dezenfeksiyon Sistemi

Sade ve şık tasarıma sahip paslanmaz çelik statik toz boyalı Duvar Tipi UVC Sistemlerimiz yapay zekaları sayesinde dezenfeksiyonun başarısını otonom şekilde takip ederler bu sayede sizler gönül rahatlığıyla mekanlarınızda çalışabilir ve yaşayabilirsiniz. Restoran, klinik, hastane, okul, ev, işyeri gibi tüm yaşam alanlarınızın dezenfeksiyonunu sağlamak için cihazın kumandasına basmanız yeterlidir. Siz dışarıdayken güvenli ve %100 başarılı şekilde dezenfeksiyonunuz sağlanmış olur.

Diğer Sistemlerden Farkımız

Dezenfeksiyon, kısacası ortamdaki zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi ve çoğalmasını engellemek demektir. Bu bağlamda hayati bir önem taşıdığı gibi ciddi hesaplar gerektiren teknik bir konudur. UVC Lamba vasıtasıyla ortamın tam dezenfekte edilmesi, virüs ve bakterilerin yeterli oranda ışımaya (Işınsal radyasyona) maruz kalmasına bağlıdır.

Tasarladığımız tüm UVC sistemlerimiz çalıştıkları ortamlarda tam dezenfeksiyonun sağlanması adına radyasyon seviyesinin takibi ve yeterli çalışma süresi takibi için tam otomatik mikro işlemci, radyasyon sensörü ve yazılımla donatılmışlardır. Uzaktan kumanda ile çalışan UVC cihazlarımız bu donatılar vasıtasıyla çalışmaya başladığı anda radyasyon seviye takip sistemi devreye girerek ortamdaki tüm virüs ve bakterilerin yok edildiğinden emin olur. Tam dezenfeksiyon sağlandığında mikro işlemci sistemi kapatır, böylelikle diğer sistemlere göre 60 kata kadar az enerji harcar ve lamba ömrü de bu doğrultuda60 kat uzun olur. Ayrıca ortamda bulunan UV ışınlarına hassas materyallerinde çok daha az yıpranması sağlanır.

Çalışma ve Tezler

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Korona Virüs'ün (covit-19 ve cov-P9) UVC sistemiyle etkisiz hale getirilebileceği hakkında yaptığı bilimsel makalenin sonuç raporu aşağıdaki gibidir.

Sonuç : Sonuçlar, korona Virus'ün serumda 1:20 sulandırılmış balgam ve dışkıda en az 96 saat hayatta kalabildiğini göstermektedir. Buna karşılık idrarda da en az 72 saat düşük seviye enfektivite ile hayatta kalabildiği gözlemlendi. 8 farklı materyal yüzeyinde enfektivitesini hiç kaybetmeden 72 – 96 saat kadar durabiliyor. Virüs kültür ortamında 60 dakika UVC ışınlarına maruz bırakılırsa viralenfektivitenin tamamen yok olduğu sonucu elde edilmiştir.

Çıkarım : Korona Virüs'ün hayatta kalma yeteneği insan ve çevre deneylerinde yüksek görünüyor. UVC ışınlaması viral enfektiviteyi verimli bir şekilde ortadan kaldırabilir.

UVC (ultraviyole ışınları) Şangay'da toplu taşımaların dezenfekte edilmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu UVC ışınlarının toplu taşımada kullanılan araçlarının dezenfekte edilmesi için kullanılmasının spreyleme ve silme yöntemine çok daha etkili ve ekonomik olduğu anlaşılmıştır. Geleneksel dezenfeksiyon yöntemi, otobüslerimizde sprey dezenfektanlar ile her şeyi temizlik beziyle silmek suretiyle iki çalışan tarafından 30-40 dakika sürüyor. Yeni UVC dezenfeksiyon metodu bu işi bir otobüs için 5-7 dakika içinde yapabiliyor.

İlk olarak bu sistem çok verimli
  • Daha az zaman alıyor.
  • Dezenfektan ve işçi maliyetlerini sıfırlıyor.
İkinci olarak
  • UVC sistemleri derinlemesine dezenfekte ederek %99.9 dan fazla etki sağlıyor.
Üçüncü Olarak
  • Otobüs yüzeylerini aşındırmıyor
Şangay Toplu Taşıma Birimi

Ultraviyole UVC Lambalarının Kullanımı
Doç. Dr. Nuri ÖZKÜTÜK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2007

    UVC radyasyon kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürebilir. UVC ışınının en büyük anti mikrobik etkinliği 250-260 nm (253.7 nm) dalga boyu bölgesindedir. Bu dalga boyu, DNA tarafından en etkin şekilde absorve edilen dalga boyudur. Hücresel DNA’larca absorve edilen UVC radyasyon enerjisi, bitişik timin bazları arasında kimyasal kovalen bağlar oluşturarak timin dimerleri meydana getirir. Ortaya çıkan bu timin dimerleri hücresel UVC hasarının başlıca mekanizmasını oluşturur. Bu UVC nedeniyle oluşan timin dimerleri DNA iplikçiklerinde katlanmalara neden olur, DNA’nın doğal helikal yapısı bozulur. Bu durum hücre bölünmesi öncesi kromozom replikasyonunu güçleştirir, genlerin transkripsiyonu ve ekspresyonu yapılamaz. Kromozom replikasyonu yapılabilse bile üreyemeyen mutant hücreler ortaya çıkacaktır. Timin dimerleri yaşamsal fonksiyonları olan genlerde görüldüğünde, DNA replikasyonunu engellediğinde öldürücüdür (Şekil 1).

    UVC radyasyonun germisidal etkisi doza bağımlıdır. Işıma süresi arttıkça veya ışıma şiddeti arttıkça (yüksek voltaj veya ışık kaynağına yakınlık) ölen ve jetatif hücre sayısı da artar. UVC kaynağından belirli bir alana verilen ışığın enerjisi mikrowatt (µW) olarak ölçülür. Mikroorganizmaların inaktivasyonunda, gerekli enerji UVc ışınının şiddeti ve ışınlama süresinin çarpımı ile hesaplanır (µW. saniye/cm2). Bu inaktivasyon için gerekli enerji farklı mikroorganizmalar için değişiklik göstermektedir. Ve jetatif bakterilerde 1 login aktivasyon için yaklaşık 2-6 mW. saniye/cm2 enerji gerekir.

Hava ve Yüzey Dezenfeksiyonu :

   Mikrobiyal kontrolde UVC lambalarının başlıca kullanım alanları; ameliyathaneler, laboratuvarlar ve biyolojik güvenlik kabinlerinin hava ve yüzeylerinin dezenfeksiyonudur. Ayrıca, insanların bir arada kalabalık olarak bulunduğu çocuk yuvaları, kafeteryalar, jimnastik salonları, hastane odaları gibi kapalı yerlerde, havadaki patojen mikroorganizmaların sayısını azaltarak hava yolu ile bulaşan hastalıkların yayılımını engellemek için kullanılabilirler.

   Hava ve yüzey dezenfeksiyonunda da UVc lambalar kullanılmaktadır. Ayrıca, içinden geçen havayı UVGI ile dezenfekte eden ticari sistemler geliştirilmiştir. İçinden geçen havayı UVGI ile dezenfekte eden büyük ticari sistemler binaların havalandırma sistemlerinde [heating, ventilatin gand airconditioning (HVAC)] kullanılmaya başlanmıştır. 2002 yılında Douglas Van Osdell ve arkadaşlarının yaptığı kapsamlı bir araştırmada, havalandırma sistemlerinde hava akımının biyolojik dekontaminasyonunda UVGI’nın etkisi araştırılmış ve özellikle bakteriler için etkinin çok yüksek olabildiği (%90’dan yüksek) gösterilmiştir.

Resimler

İletişim